Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w cyklu Webineuro Akademia SMA A–Z.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 28 lutego 2022 roku o godz. 19:00.


Virtual Meeting jest skierowany tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499).