19:00–19:05
Powitanie uczestników 
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
19:05–19:25
Co nowego w farmakoterapii SMA?
prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
więcej szczegółów
19:25–19:45
„Przyszłość zaczęła się dzisiaj” — perspektywy dla terapii genowych  

 
dr n. med. Magdalena Badura-Stronka
więcej szczegółów
19:45–20:05
Co przyniósł ostatni rok? — moje doświadczenia z terapią genową
dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk
więcej szczegółów
20:05–20:35
Dyskusja ekspertów