19:00–19:05
Powitanie uczestników 
prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
19:05–19:30
Czas ma znaczenie — program badań przesiewowych w Polsce
dr hab. n. med. Maria Jędrzejowska
więcej szczegółów
19:30–19:55
Terapia genowa w leczeniu pacjentów z SMA
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
więcej szczegółów
19:55–20:20
Dyskusja
20:20–20:30
Podsumowanie i zakończenie