Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w cyklu webineuro: Akademia SMA A–Z.

Terminy:

27 kwietnia 2021 roku, godz. 19:00

1 czerwca 2021 roku, godz. 19:00

7 września 2021 roku, godz. 19:00

9 listopada 2021 roku, godz. 19:00

Virtual Meeting jest skierowany tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499).

PL2105196459 05/2021